Objednávka montáže

Počet kamer
 2 kamery 4 kamery 6 kamer 8 kamer Více kamer
Nahrávací zařízení DVR nebo NVR
 4 kanály 8 kanálů 16 kanálů
Požadavky na typ instalovaného kamerového systému
 IP systém HD-TVI systém analogový systém
Souhlasím s tím, aby společnost IDCT network s.r.o. , se sídlem Luční 120, 277 15 , Tišice, IČ: 02447291 (dále jen „IDCT network“) zpracovávala mé údaje uvedené ve formuláři a informaci o tom, že jsem předal/předala osobní údaje referované osoby k marketingovým a obchodním účelům, což je společnost IDCT network oprávněna referované osobě sdělit, a prohlašuji, že jsem osobu uvedenou ve formuláři seznámil/a se skutečností, že jsem této společnosti poskytl/poskytla údaje uvedené ve formuláři a že bude kontaktován společností IDCT network za účelem nabídky jejích služeb.

Souhlas se uděluje na dobu 6měsíců.

Údaje jsou poskytovány dobrovolně. Osoba, jejíž data byla poskytnuta, má právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům, má právo požadovat po IDCT network vysvětlení a právo případně požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů a další práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, a to na telefonní lince +420 246 063 271.

Opište kontrolní kód z obrázku

captcha